اصول و قوانین برگزاری مزایدات

اصول و قوانین برگزاری مزایدات


تصور کنید که در یک دنیا، فرصت‌ها از طریق مزایدات به فروش می‌رسند و قوانین در اینجا برای موفقیت بسیار حیاتی است. در زمینه “اصول و قوانین برگزاری مزایدات”، درک این دینامیک مانند پیمایش آب‌های ناشناخته است. در این مقاله، به بنیادی‌ترین اصول مزایدات و معرفی نرم افزار مدیریت مزایدات می پردازیم تا برای عموم مردم قابل دسترسی باشد، همچنین نقش اساسی “مدیریت مزایدات” را بررسی و نقاط مبهم آن را در ذهن روشن می‌کنیم.

قوانین برگزاری مزایدات

مزایدات یا مزایده‌ها قسمتی از تاریخ انسان بوده‌اند. آنها شامل فروش کالاها یا خدمات به بالاترین پیشنهاد دهنده می‌شوند. اصول حاکم بر مزایدات شفافیت، رقابت منصفانه و تعیین نقطه شروع برای پیشنهاد دادن را شامل می‌شود.

تعریف مزایده

طبق یک تعریف کلی قراردادهای اداری به دو صورت انجام می شود:
گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت مانند مزایده
گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق

پیمان های مبتنی بر رقابت

۱- روش مناقصه

در روش مناقصه، کمترین قیمت به عنوان معیار و ملاک معامله اعمال می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که سازمان‌های عمومی قصد خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را دارند، افراد حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت یا بهترین شرایط را ارائه می‌دهند، به عنوان برنده معامله انتخاب می‌شوند.

۲- روش مزایده

اصطلاح مزایده به معنای “گذاشتن چیزی در معرض فروش به نحوی که آن را کسی که بیشترین پیشنهاد قیمت را ارائه کرده است، بفروشند” است. در حقوق، مزایده به معامله‌ای اطلاق می‌شود که در آن، مال منقول یا غیرمنقول (مانند زمین و خانه) توسط افراد یا فردی، به‌طور مطابق با شرایط قانونی، تحت اجرای احکام به فروش گذاشته می‌شود. قبل از اجرای مزایده، ملک از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری ارزیابی می‌شود و بهای تعیین‌شده توسط او به عنوان بهای پایه‌ی فروش انتخاب می‌شود. در نهایت، پیشنهاد دهنده با بالاترین قیمت به عنوان برنده مزایده انتخاب می‌شود و ملک مورد مزایده به او منتقل می‌گردد. به طور کلی، مزایده به معنای فروش به بالاترین قیمت است که در مقایسه با مناقصه قرار دارد.

به این ترتیب، در کلمات ساده، مزایده به معنای انجام معامله با بالاترین پیشنهاد است که از روش مناقصه متفاوت است.

نرم افزار راهکار یکپارچه پیمانه

پیمان‌های مبتنی بر توافق:

روش توافق مستقیم:

در این روش، تشابه با قراردادهای خصوصی وجود دارد و طرفین قرارداد دارای آزادی عمل بیشتری هستند. این روش معمولاً در معاملات ساده و کم اهمیت به‌کار می‌رود.

روش جلب نظر کارشناس:

بر اساس قانون محاسبات، خرید یا اجاره اموال غیرمنقول با تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافق مستقیم و جلب نظر کارشناس مورد پذیرش هستند. اما در پیمان‌های دولتی، روش مسابقه‌ای و رقابتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این مطلب را نیز بخوانید:   مدیریت خرید و تدارکات: چالش‌ها و راه‌حل‌ های مدیران خرید و تدارکات

همانطور که گفته شد، یکی از روش‌های انعقاد پیمان‌های اداری مبتنی بر رقابت، مزایده است. در مزایده، هدف فروش به بالاترین قیمت است، در حالی که در مناقصه، معیار عمده کمترین قیمت ارائه شده است. هر شرکت یا فردی که در مناقصه شرکت کند و کمترین قیمت را پیشنهاد دهد، برنده معامله می‌شود و مسئول انجام پروژه خواهد بود.

در هر مزایده، سه مؤلفه وجود دارد: مزایده‌گذار (فرد یا سازمان فروشنده)، کالا (مورد مزایده) و پیشنهاد‌دهندگان (افراد یا شرکت‌های شرکت‌کننده در مزایده). مزایده در شرایطی رخ می‌دهد که تقاضا بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد‌دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قبل از برگزاری مزایده، کالا توسط کارشناس رسمی منتخب دادگستری ارزیابی می شود و بهایی توسط او تعیین می‌شود. سپس در مزایده، کسی که بیشترین پیشنهاد را ارائه دهد، به عنوان برنده معامله انتخاب می‌شود و کالا به او به فروش می‌رسد.

اصطلاحات رایج در مزایده:

مزایده به‌ معنای فروختن به بالاترین قیمت است که در مقابل مناقصه قرار دارد. در توضیح مزایده، مواردی وجود دارد که به صورت جداگانه به تعریف آن‌ها اشاره می‌شود:

فروشنده: در مزایده، فروشنده به شخصی اطلاق می‌شود که کالای خود را جهت فروش به صورت فوری یا مزایده معرفی نموده و به خریداران عرضه می‌نماید.

خریدار: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد می دهد و یا اعلام می‌کند که تمایل دارد کالای مورد عرضه جهت فروش فوری را خریداری کند.

قیمت پایه: حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و در ابتدای مزایده اعلام می‌کند. این قیمت معمولاً توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود و از قوانین برگزاری مزایدات است.

قیمت پیشنهادی: قیمتی است که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می‌کند. اما در صورت برنده شدن مزایده، کالا به قیمتی پایین‌تر از آن به فروش می رسد.

فروش کالا: به معنای توافق فروشنده و خریدار جهت معامله کالا به قیمت فروش توافقی است.

قیمت فروش: فروش فوری همان قیمتی است که فروشنده از ابتدا به عنوان قیمت کالا اعلام نموده است. اما در مزایده، برابر با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش می‌باشد.

روش اجرای مزایده

برای اجرای مزایده، دعوت عمومی از طریق چسباندن آگهی در معابر عمومی مانند خیابان‌ها و کوچه‌ها، توسط کلانتری محل و درج در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار انجام می‌شود. همچنین، طرفین مزایده یعنی محکوم‌له و محکوم‌علیه (شخصی که حکم علیه او و همچنین شخصی که حکم به نفع او صادر می شود) توسط ابلاغیه‌ای به جلسه‌ی مزایده که در تاریخ و ساعت و محل مشخصی برگزار می‌شود، دعوت می‌شوند. همچنین، محکوم‌له می‌تواند به‌ عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید.

در صورتی‌ که در دعوت اول مال به‌ فروش نرسد، مزایده برای بار دوم تکرار یا درصورت تقاضای محکوم‌له مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و توقیف می‌گردد. اگر مال، مجدداً و با تکرار مزایده به‌ فروش نرسد یا محکوم‌له به قبول مال با قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس، راضی نشود، مال به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود تا با فروش آن، طلب محکوم‌له را پرداخت نماید.

این مطلب را نیز بخوانید:   قرارداد بیع متقابل چیست؟: راهنمای جامع برای مدیریت قراردادها

قوانین برگزاری مزایدات و کاربرد مزایده

مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی، به شرایط انجام مزایده اشاره دارند. همچنین با توجه به ماده‌ی ۳۴ قانون ثبت، مزایده در معاملات شرطی و رهنی هم کاربرد دارد. اگر بدهکار در ازای بدهی خود مالی را به‌ رهن بگذارد و ظرف مهلت مقرر نتواند بدهی خود را پرداخت کند، طلبکار می‌تواند اجرای مزایده را برای فروش ملک مورد رهن به میزان طلب خود تقاضا کند. آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی چگونگی فروش و شرایط آن را مشخص کرده است.

نمونه هایی از کاربرد مزایده

یک نمونه می‌تواند مثال دعاوی خانوادگی باشد، هنگامی که زوجه برای دریافت مهریه با اجرای احکام دادگستری مال زوج را توقیف می‌کند. در این حالت، پس از صدور رأی قطعی و درخواست صدور اجراییه، مال مزبور با اجرای احکام مربوط از طریق مزایده به‌ فروش می‌رسد و معادل مبلغ کارشناسی به زوجه پرداخت می‌شود.

از دیگر موارد کاربرد مزایده، ورشکستگی فرد یا شرکت است. در این صورت، پس از توقف تاجر از پرداخت دیون (بدهی‌ها)، مدیر تصفیه برای رسیدگی به مطالبات طلبکاران و تهیه‌ی فهرستی از صورت دارایی‌های ورشکسته اقدام می‌کند. پس از آن، جهت پرداخت طلب طلبکاران، فروش اموال تاجر متوقف (ورشکسته)، به‌جز در موارد استثنایی که باید فورا به‌ فروش برسند (همانند اموالی که ممکن است با گذر زمان از بین بروند)، از طریق مزایده و مطابق با شرایط اجرای قانون احکام مدنی است.

علاوه‌بر موضوعات حقوقی، مزایده در امور کیفری نیز کاربرد دارد. باتوجه به ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴، در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می‌توان از مزایده استفاده کرد. بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده، بیشترین کاربرد مزایده، درخصوص مطالبه‌ی طلب است که از طریق واحد اجرای احکام دادگستری انجام می‌شود. در هر موردی که مالی وثیقه‌ی طلب طلبکار بوده یا از سوی وی توقیف شود، فروش اموال از این طریق صورت می‌گیرد.

نرم افزار راهکار یکپارچه پیمانه

نرم افزار مدیریت مزایدات

هدف شما این است تا مراحل مزایدات خود را به دقت کنترل و مدیریت کنید، اما با یک چالش روبه‌رو هستید. بسیاری از مدیران نیاز دارند به سهولت و سرعت به اسناد و اطلاعات مرتبط با پرونده‌های مزایدات دسترسی داشته باشند. اما یافتن این اطلاعات همواره کاری زمان‌بر و دشوار است. نرم افزار مدیریت مزایدات با هدف کنترل فرآیند برگزاری مزایده آنلاین، از لحظه درخواست حراج یا مزایده کالا تا اعلام برنده در کمیسیون معاملات، با جزئیات کامل هر بخش از این مسیر، اعم از انتشار آگهی، قوانین برگزاری مزایدات، تحویل و دریافت اسناد مزایده، صورتجلسات افتتاح پاکات، جلسات توضیحی، بازدیدها و سایر مراحل مرتبط، طراحی و اجرا شده است.

نقش مزایدات در اقتصاد

مزایدات نقش حیاتی در شکل‌دهی به مناظر اقتصادی دارند. آنها ارزش دارایی‌ها را تعیین می‌کنند، روندهای بازار را تشکیل می‌دهند و یک پلتفرم برای تعامل بین خریداران و فروشندگان فراهم می‌آورند.

مزایدات آنلاین و آفلاین

ظهور فناوری مزایدات را به دنیای دیجیتال انتقال داده است. مزایدات آنلاین ، دسترسی به اطلاعات را به راحتی فراهم می‌کنند و انجام مزایده راتسهیل می کنند، اما مزایدات سنتی آفلاین همچنان جذابیت خود را حفظ کرده‌اند. هرکدام دارای قوانین منحصر به فرد خود هستند.

این مطلب را نیز بخوانید:   چالش های تدارکات کالا : راه حل های نوین برای مدیریت بهتر

مزایدات دارایی‌های هنری

مزایدات هنری شایسته عنوان شدن در این مقاله هستند. دنیای مزایدات هنری دارای پیچیدگی‌هایی است که به ارزش هنری و جنبه‌های فرهنگی و زیبایی قطعات هنری اشاره دارد. این مزایدات از جذاب ترین و پرطرفدارترین مزایدات در سراسر دنیا هستند. این مزایدات ، قوانین برگزاری خود را دارند و برای برگزاری آنها تیم های مختلفی در کنار هم همکاری می کنند.

برگزاری مزایدات هنری
برگزاری مزایدات هنری

چگونگی شرکت در یک مزایده

شرکت در یک مزایده به معنای ارتقاء کارتان نیست. این امر شامل استراتژی، درک ارزش کالا و دانستن زمان تصمیم‌گیری صحیح است.

اهمیت مدیریت مزایدات

مدیریت مزایدات ستون فقرات یک مزایده موفق است. این شامل برنامه‌ریزی، هماهنگی و اجرا می‌شود تا رویدادی بدون مشکل و سودآور فراهم شود.

چگونه یک مزایده موفقیت‌آمیز شود

موفقیت در مزایدات فقط به شانس محدود نمی‌شود. این امر نیاز به رویکرد استراتژیک، آگاهی از بازار و توانایی خواندن محیط دارد. ما به کلیدهای یک مزایده پیروز می‌پردازیم.

چالش‌ها در مزایدات

با وجود هیجان، مزایدات با چالش‌ها همراه هستند. پیشنهاد‌ دهندگان ممکن است با رقابت سخت روبرو شوند و برگزارکنندگان باید موانع غیرمنتظره را پیش بگیرند. شناخت و حل این چالش‌ها اساسی است و نیاز به داشتن آگاهی کامل در مورد قوانین برگزاری مزایدات دارد.

مسئولیت‌ها و حقوق در مزایدات

فهم از مسئولیت‌ها و حقوق هر دو طرف پیشنهاد‌دهنده و مزایده‌گر اطمینان از یک فرآیند عادلانه و قانونی را تضمین می‌کند. مزایدات بر اساس اعتماد ایجاد می شوند و شناخت این جنبه‌ها امری اساسی است.

نکات بهینه‌سازی مدیریت مزایدات

بهینه‌سازی مدیریت مزایدات شامل پذیرش فناوری، ساده‌سازی فرآیند و بهبود تجربه شرکت‌کنندگان است. ما به استراتژی‌های موثر برای مدیریت بهینه می‌پردازیم.

اخلاق در مزایدات

اخلاق نقش مهمی در حفظ اعتبار مزایدات دارد. پیشنهاد‌دهندگان، مزایده‌گران و برگزارکنندگان باید به استانداردهای اخلاقی و قوانین برگزاری مزایدات پایبند باشند تا محیطی قابل اعتماد ایجاد شود.

خلاصه و پایان مقاله

در پایان، اصول و قوانین مزایدات دروازه‌ای به دنیایی فراگیر باز می‌کنند. از هنر پیشنهاد دادن تا تأثیرات اقتصادی، درک و پذیرش این اصول غنی‌ترین دیدگاه ما را به ارمغان می‌آورد. هنگامی که در دنیای هیجان‌انگیز مزایدات جهان‌گردی می‌کنید، به یاد داشته باشید: مدیریت موفق مزایدات کلید باز کردن توانمندی کامل این تجربه جذاب است.

استفاده از راهکار یکپارچه پیمانه

همان‌طور که در مقاله اشاره شد، مدیریت قراردادها یک ابزار قدرتمند برای مدیریت و نظارت بر قراردادها است. این ابزارها به بهره‌وری، امنیت، و دقت در مدیریت مزایدات و برگزاری آنها و همچنین اجرای صحیح قوانین برگزاری مزایدات کمک می‌کنند و برای انواع کسب‌وکارها و افرادی کارآمد هستند. از طریق انتخاب مناسب‌ترین نرم افزار مدیریت مزایدات و تشکیل تیم مدیریت، می‌توانید از این ابزار بهره‌وری بیشتری داشته باشید.

استفاده از نرم افزار راهکار یکپارچه پیمانه به شما این امکان را می دهد تا تمام نیاز های مدیریت مناقصات و معاملات خود را از شروع مناقصه ،مزایده یا معامله ، تا پایان آن به طور کامل رهگیری و پایش کنید.

پیشنهاد راهکار یکپارچه پیمانه برای شما

در پایان ، پیشنهاد ما استفاده از نرم افزار راهکار یکپارچه پیمانه است. با راهکار یکپارچه پیمانه اجرای فرایندهای معاملاتی و قراردادی فقط با استقرار یک نرم افزار در اختیار شما خواهد بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *